"Wychowanie i wykształcenie powinny wyzwolić człowieka z kajdan tchórzowstwa, rozdrażnienia, zachłanności, nienawiści, małostkowości i innych ograniczeń wyznaczonych przez "ja" i "moje""
SathyaSajBaba

 

Archiwum

Gościmy

Statystyka

OS: Linux m
PHP: 5.2.17
MySQL: 5.0.91-log
Czas: 04:28
Caching: Disabled
GZIP: Disabled
Użytkownicy: 4
Nowości: 316
Linki: 0
gości: 188989
powered_by.png, 1 kB
Start
Informacje o Szkole w Strzałkowie Drukuj Email
 

Dyrektor Szkoły:
mgr Maria Macke

Organ prowadzący szkołę:             
Urząd Gminy w Liskowie
Charakter szkoły: publiczna
Typ szkoły: podstawowa
Liczba oddziałów: 6
Liczba nauczycieli: 10
Liczba uczniów: 80

 

Czym dysponujemy:
Liczba sal lekcyjnych:5
Boisko
Biblioteka
Pracownia komputerowa
Liczba komputerów: 13

 

Szkoła działa w środowisku wiejskim, we wsi oddalonej o 5 km od siedziby gminy i 30 km od Kalisza. Zamieszkuje ją ok. 700 mieszkańców. Do obwodu szkolnego wchodzą następujące miejscowości: Strzałków, Borki, Chrusty, Dwór, Gorzelew, Grabowa, Gruszkowiec, Małgów, Małgów Kolonia oraz Rutkowice.

Oferta edukacyjna szkoły obejmuje:
 • kształcenie przedszkolne w klasie "0";
 • edukacja wczesnoszkolna w klasach I-III;
 • nauczanie w klasach IV-VI ;
 • wiele ciekawych propozycji zajęć pozalekcyjnych.

Uwzględniając ramowy plan sześcioletniej szkoły podstawowej
oraz zapotrzebowanie środowiska wprowadzono naukę języka angielskiego począwszy od klasy I do klasy VI.
Uczniowie mają również możliwość przynależności i  działalności w organizacjach szkolnych: Samorządzie Uczniowskim, PCK.

Szkoła mieści się w budynku powstałym w roku 1959, w którym znajduje się: 5 izb lekcyjnych, korytarz, gabinet dyrektora szkoły, kuchnia,  szatnia i  toalety. Na piętrze dwa pokoje ( pokój nauki i pokój zabaw), w których umieszczony jest oddział przedszkolny, toaleta dla przedszkolaków, pokój nauczycielski. W jednej z sal lekcyjnych urządzona jest pracownia komputerowa z dostępem do internetu, w której znajduje się 18 komputerów, drukarka i skaner.

Zajęcia prowadzone są na jedną zmianę. Lekcje rozpoczynają się codziennie o godz. 8.00, a kończą o godz.14.10. Działa świetlica szkolna, z której korzysta znaczna część uczniów.
Szkoła posiada bazę sportową do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego. W tym celu wykorzystywane jest maksymalnie wielofunkcyjne boisko szkolne, a gdy pogoda nie sprzyja, szczególnie w okresie zimowym, zajęcia prowadzone są na zastępczej sali gimnastycznej w Wiejskim Centrum Kulturalno-Sportowym. Na terenie przyszkolnym znajduje się bieżnia do skoku w dal.

Na co kładziemy nacisk
 • atrakcyjność lekcji,
 • możliwość wyboru przez uczniów sposobu nauczania,
 • rozwój zainteresowań ucznia,
 • prowadzenie zajęć metodami aktywnymi,
 • zdobywanie przez ucznia umiejętności niezbędnych do dalszego rozwoju,
 • dobre wyposażenie szkoły,
 • twórcza działalność nauczyciela.
Co nas wyróżnia
 •  "Pedagogiczny optymizm"-wyjście z założenia, że uczniowie chcą i mogą się czegoś nauczyć.
 • Pedagogiczne zaangażowanie nauczycieli.
 • Zapewnienie warunków dyscypliny i porządku, jasno określone zasady postępowania i konsekwentne ich przestrzeganie.
 • Kompetencje kierownicze dyrektora i nauczycieli na płaszczyźnie indywidualnej i społecznej (optymizm, zdolność rozwiązywania konfliktów, twórcza postawa, zaangażowanie itd.).
 • Klimat zaufania wynikający z osobistych kontaktów między nauczycielami, uczniami i rodzicami.
 • Gotowość nauczycieli do wprowadzania innowacji.
Dla szczególnie zdolnych

Indywidualny tok nauki, zróżnicowanie trudności zadań, zadawanie dodatkowych zadań, rozpatrywanie indywidualnych potrzeb ucznia, rozwijanie zainteresowań, prezentacja umiejętności uczniów na spotkaniach z rodzicami.

Zajęcia pozalekcyjne

 W bieżącym roku szkolnym odbywają się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:

 • chór szkolny. 

Mamy też ofertę zajęć dla dzieci z trudnościami , są to zajęcia:

 • logopedyczne,

 • dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego dla kl.IV, V i VI,

 • dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki,

 • korekcyjno-kompensacyjne,

 • gimnastyka korekcyjna. 


Języki obce

J. angielski -wprowadzony jest we wszystkich klasach w wymiarze:kl.I-2h, kl.II-2h,  kl.III -2h, kl.IV - 3h, kl.V -3h, kl.VI.3h.

Zajęcia profilaktyczne

Prowadzone są na:

 • godz. do dyspozycji wychowawcy klasy, wychowawcy klas, DKW-4014-88/00, 1h tygodniowo w każdej klasie,
 • wychowanie do życia w rodzinie, mgr Anna Kuźnik, DKW-4014-253A/99, 14h w kl. V i VI,
 • technika, mgr Maria Macke, DKW-4014-221/99, 1h tygodniowo w kl. V,VI,
 • ścieżka międzyprzedmiotowa- edukacja prozdrowotna, DKW-4014-40/99, wszyscy nauczyciele

 

 

NASZE OSIĄGNIĘCIA

CZAS UCIEKA ...

Pogoda

Zobacz jaka jest prognoza dla twojej okolicy.

Sondy

Czy w zamian za krótsze wakacje chcesz mieć częstsze przerwy w nauce w roku szkolnym ?
 

Wieści RSS

© SP Strzałków